Etiket Arşivi: iş güvenliği

İş Güvenliği Nedir Neye Yarar

İş Güvenliği Nedir Neye Yarar Çalışma hayatında ve özellikle de tehlikeli olan iş yerlerinde bazı kötü sonuçlar ortaya çıkabilmekte ve işçilerin çalışmasına engel olaylar birbirini izleyebilmektedir. Bu durumlar, genelde iş kazası olarak nitelendirilebilecek ve kasıtlı ya da kasıtsız olarak daha önceden alınabilecek tedbirlerin yeterli olmadığını göstermektedir. Peki, sürekli bahsi geçen ve hemen her yayında ya da medyada da kendisine yer ... Devamını Oku »

İş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumu

İş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumu nedir ? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselere iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumu adı verilir. Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Denetimi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Denetimi İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik “BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi iş yerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) ... Devamını Oku »

İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği “MADDE 1 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İş yeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. MADDE 2 – (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. (2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. (3) Asıl işin tayininde ... Devamını Oku »