Etiket Arşivi: iş sağlığı

Güneş Isıl Sistem Personeli

Güneş Isıl Sistem Personeli Güneş Isıl Sistem Personeli,iş sağlığı ve güvenliği ve çevreye dair belirlenmiş önlemleri alarak, iş yeri kalite sistemi kapsamında; tasarımı ve iş programı bitirilmiş ve lazım gelen teçhizatı temin edilmiş güneş enerjisiyle su ve havuz ısıtma sistemlerinde, montaj şemasına uygun olarak, toplayıcıları ve diğer aksamı taşıyacak mekanik alt düzeni talimata uygun olarak yapan, mekanik montaj işlemleri esnasında ... Devamını Oku »

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Denetimi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Denetimi İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik “BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi iş yerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) ... Devamını Oku »

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ “BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve  Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerlerin de iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş yerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ... Devamını Oku »

İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği “MADDE 1 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İş yeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. MADDE 2 – (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. (2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. (3) Asıl işin tayininde ... Devamını Oku »