Etiket Arşivi: kat irtifakı

Medeni kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi

Medeni kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi 04.10.1926 tarihinden önce bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için kurulmuş olan irtifak hakları, bu kanuna göre kat mülkiyetine çevrilinceye kadar apartmanın yönetimi, yönetim planı yapılması mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katılma hususlarında 5711 sayılı yasa ile değişik 634 sayılı ... Devamını Oku »

Kat irtifakında paydaş yasağı nedir ?

Kat irtifakında paydaş yasağı nedir ? 02.01.1996 tarihinden sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa ve diğer kanunlara göre, bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz.Zira 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bu faydalanmanın sağlanması için diğer paydaşların da rızası ve muvafakatı gerekir. Tümü kargir olmayan yapılarda kat mülkiyeti ... Devamını Oku »

Apartmanın kullanılamaz hale gelmesi

Apartmanın kullanılamaz hale gelmesi Apartmanın tamamı kullanılamaz hale gelerek harap olmuşsa, apartman üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Ana yapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı, bu sürenin tamamlanmasından başlayarak bir yıl içinde o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları ... Devamını Oku »

Kat mülkiyeti kütüğü

Kat mülkiyeti kütüğü Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt Defterine tescil olunur. Kat Mülkiyeti Kanunu ... Devamını Oku »

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ... Devamını Oku »