Etiket Arşivi: merkez nakli

Merkez naklinde tadil

Merkez naklinde tadil Bilindiği üzere merkez nakli yapacak işletmeler merkez nakli yapacakları ticaret sicili müdürlüğüne başvuru yapmakta ve merkez nakilleri tescil edilmektedir.Merkez naklinde özellik arz eden durumlar olabilir.Özellik arz eden durumlardan biri merkez nakli kararından sonra alına hisse devri,temsilci ataması,müdür azli ya da esas sözleşme değişiklikleridir.Böyle bir durumda merkez nakli ile birlikte bu değişiklikler de tescil edilebilir.Ancak yapılan değişikliklerin merkez ... Devamını Oku »

Merkez naklinde ilan sorunu

Merkez naklinde eski sicilin resen terk işlemini ilana göndermesi Merkez nakli tescilinde merkezini yeni ticaret sicili yetki alanına tescil ettiren şirketin eski ticaret sicili müdürlüğü yetki alanındaki kaydının silinmesi ilgili ticaret sicili müdürlüğünce yeni ticaret sicili müdürlüğünce bildirimi müteakip resen yapılmaktadır.Yeni merkez sicilinin kaydının yapıldığı ve eski sicilin kaydının silindiği hususları ticaret sicili yönetmeliğine göre eski ticaret sicili müdürlüğünde tescil ... Devamını Oku »

Türk Şirketin Merkezinin Yurtdışına Taşınması

Türk Şirketin Merkezinin Yurtdışına Taşınması Türkiye deki bir ticaret şirketin merkezini yurt dışına taşınabilmesi için; 14/1/2011 tarihli 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, şirketin konumunda meydana gelecek değişiklikten alacaklıların şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve her durumda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan yoluyla haberdar edildiklerini, alacaklarını bildirmeye davet olunduklarını kanıtlayan gazeteler ve ... Devamını Oku »

Ticari işletmelerin merkez değişikliğinde yenilik

Ticari işletmelerin merkez değişikliğinde yenilik Türkiye içinde ticari işletmelerin farklı sicil alanlarına merkez değişikliği yapmaları durumunda eski merkezdeki sicil kaydı silindiğinde eski merkezdeki sicil dosyasının yeni merkez sicile gönderilmesi gerekmiyordu.Ancak yeni Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 114.maddesine göre eski merkezin kayıtlı olduğu müdürlük, kayıt silme işlemini müteakip sicil dosyasının aslını, dosya içeriğindeki belgelerin tarih sırasına göre hazırlanmış dizi pusulası ile birlikte en ... Devamını Oku »