Etiket Arşivi: Ortaklıktan çıkma

Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği

Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Birlikte ... Devamını Oku »

Ortaklıktan çıkma

Ortaklıktan çıkma 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 638 vd maddelerine göre ortaklara şirket sözleşmesi ile ortaklıktan çıkma hakkı tanınabilir ve bu hak bazı şartlara bağlı tutulabilir.Ortaklıktan çıkmak isteyen her ortak, haklı sebepler ileri sürerek şirketten çıkarılması için dava açma hakkına sahiptir.Ortaklıktan çıkmak için dava açılması durumunda mahkemece ortağın hak ve yükümlülüklerinin durdurulmasına karar verilebilir.Aynı mahkemece ortağın menfaatleri gözetilerek başkaca tedbirlerin ... Devamını Oku »

Sermaye azaltımında ortaklıktan çıkma

Sermaye azaltımında ortaklıktan çıkma Sermaye azaltımı işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 79-80,96-97 maddelerinde açıkça belirtilmiştir.Şirketlerin pay devirleri ve payların geçişi ise yine kanunla belirlenmiştir.Payların geçişi pay devri,miras yolu ile intikal,aile hukuku ile ilgili sözleşmelerle mümkündür.Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma ise şirketlerin genel kurullarınca alınacak kararların görevli ve  yetkili asliye mahkemelerince alınacak onama kararı ile mümkündür.Türk ticaret ... Devamını Oku »

İmtiyazlı ayrılma

İmtiyazlı ayrılma Anonim şirket genel kurullarında alınacak imtiyazlı pay sahiplerine ilişkin kararlara itiraz hakkı mevcuttur.İmtiyazlı paylara ilişkin kararların alınması durumunda bu kararı kabul etmeyen ortakların 6 ay içerisinde bu karara itiraz ederek ortaklıktan çıkabilir.İmtiyazlı payları kabul etmek zorunda olmayan ortakların şirketten ayrılma hakkı yeni Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Devamını Oku »

Ortaklıktan çıkınca müdürlük sona ermez

Ortaklıktan çıkınca müdürlük sona ermez Şirketlerin sıklıkla hataya düştüğü bir nokta vardır.Ortaklar hisse devri ile ortaklıktan çıkınca temsil yetkisinin de sona erdiğini düşünmektedirler.Ancak bu bir yanılgıdır.Zira hisse devri ile sadece ortaklık ilişkisi sona ermektedir.Şirket ortaklığından çıkmak isteyen kişi aynı zamanda şirket müdür ise müdürlükten çıkmak için hisse devri kararına müdürlük yetkisinin sona erdirildiğine dair kararın da yazılmasını istemesi gerekmektedir.Aksi halde ... Devamını Oku »