Etiket Arşivi: pay devri

Hisse devrinde başvuru

Hisse devrinde başvuru Hisse devri başvurusu ticaret sicili müdürlüğüne kanun gereği şirketin yetkilisi tarafından yapılabilir.Ancak her zaman hisse ya da pay devri şirket yetkilisi tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilmeyebilir.Pay devrinde şirketin yetkili temsilcisi tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilmemesi durumunda,yetkili temsilci dışında başkaca ilgililer tarafından bildirimin yapılması durumunda ilgili ticaret sicili müdürlüğü, şirketin yetkili temsilcisine böyle bir pay devrinin ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinde pay devri

Faktoring şirketlerinde pay devri Bir kişinin, Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketler sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bu şirketlerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ... Devamını Oku »

Anonim şirketlerde pay devri tescili

Anonim şirketlerde pay devri tescili Anonim şirketlerde pay devrinin tescilinin yapılıp yapılmayacağı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilip edilmeyeceği konusunda bazı soru işaretleri yer almaktadır.Anonim şirketlerde pay devri 6102 sayılı kanunun (Türk Ticaret Kanununa göre) 489 ve 490 ıncı maddelerinde yer almaktadır.6103 sayılı Kanunun 42 inci maddesi,6762 ve 6763 sayılı kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 6762 sayılı kanunun 416. Maddesi ve 6102 ... Devamını Oku »

Şirketlerde pay devri nasıl yapılır ?

Şirketlerde pay devri nasıl yapılır ? Türk Ticaret Kanununa göre Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle otuz gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur: *Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren genel kurul kararının noter onaylı örneği. *Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi; payın, miras, eşler arasındaki mal rejimi veya ... Devamını Oku »

Pay devri nasıl yapılır ?

Pay devri nasıl yapılır ? Türk Ticaret Kanununa göre esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle otuz gün içinde ilgili müdürlüğe başvurulması gerekmektedir: Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren genel kurul kararının noter onaylı örneği.Bu genel kurulda devreden ortağın da toplantıya katılması ve reyini ileri sürmesi gerekmektedir.Ancak şirkete yeni giren ortağın da reyini ileri ... Devamını Oku »