Etiket Arşivi: resen silme

Sermaye artırım genelgesi

Sermaye artırım genelgesi 2014 ………. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE . Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca, bu madde kapsamında tasfiye edilerek kayıtları silinecek anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tespit edilerek bunlara yapılacak ihtarlara ilişkin süre, 01.07.2014 tarihinde sona erecektir. Öte yandan, Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin ... Devamını Oku »

Oda kaydınızı sildirmeyi unutmayın

Oda kaydınızı sildirmeyi unutmayın Resen silinecek şirketlerin kayıtları artık silinmeye başlayacak.6102 sayılı kanunun geçici 7.maddesinde, 6335 sayılı yasanın 38.maddesi ile değişiklik yapılmış,münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ” 30.12.2012 tarihli resmi gazetenin 28513 sayısında yayımlanmıştır. Tebliğ şartlarını taşıyan şirketlerin kayıtlarının silinebilmesi için bağlı bulundukları oda kayıtlarını ... Devamını Oku »

Hangi Şirketler Re’sen Silinecek?

Hangi Şirketler Re’sen Silinecek? Bilindiği üzere 30.12.2012 günlü resmi gazetede yayımlanmış olan Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğle hani şirketlerin kaydının müdürlüklerce silineceği açıkça belirlenmiştir.Bu tebliğe göre kendi kayıtları üzerinden aşağıdaki hallerden en az birinin varlığının tespit edilebildiği durumlarda, Müdürlüklerce aşağıdaki sebeplerle münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler 31/3/2013 tarihine kadar ... Devamını Oku »

Münfesih şirketlerin tasfiyesinde ihtar ve ilan örnekleri

Münfesih şirketlerin tasfiyesinde ihtar ve ilan örnekleri Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şirketin Temsil Ve İlzamı İle Yetkilendirilmiş Kişiler İle Denetçilere Yapılacak İhtar Örneği   Ticaret Sicil No: …………………….   Ticaret Unvanı …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………     Adresi: ……………………………………………………………………………………   Müdürlüğümüzün ……………….. sicil numarasında kayıtlı bulunan ve ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde; şirketinizin ….. tarihine kadar … TL’ye çıkarmayarak münfesih duruma düştüğü tespit edilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ... Devamını Oku »