Etiket Arşivi: sermaye artırımı

Zarar Eden Şirketlerde Sermaye Artırımı

Artık günümüzde şirket kurmak kolaylaştı da asıl zor olan kurulan şirketi batırmamak, iflas etmemek, zarar etmemek için yöneticiler harıl harıl çaba göstermekte şirket faaliyetlerini sürdürebilmek için zarar niyetine satışlarda da bulunmaktadır. Peki, şirketler acaba neden zarar etmektedir sorusuna cevap vermek gerekirse; 1.Küçük miktardaki borçların ödenememesi, 2.Banka ve finans kurumlarından kredi temin edilememesi, 3.Vergi ve diğer kamu borçlarının zamanında ödenememesi, 4.Çalışan ... Devamını Oku »

Sermaye artırımında süreye dikkat

Sermaye artırımında süreye dikkat Sermaye artırımı kararları yönetim organınca alınıp genel kurula onaya sunulmaktadır.Şirketlerin genel kurullarında kabul edilen veya onaylanan sermaye artırımlarının yönetim kurulu tarafından hesap dönemi kapandıktan en geç 3 ay içerisinde esas sermaye değişikliğine ilişkin esas sözleşme değişikliğini ilgili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ettirmek zorundadır.3 aylık süre azami süre olup kesindir.Bu nedenle anonim şirket sermaye artırımı kararlarının tescilinde ... Devamını Oku »

Sermaye artırım karar örneği

Sermaye artırım karar örneği LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIM KARARI Karar Tarihi    : Toplantı saati  : Karar sayısı     : Toplantı yeri   : Konu               : Toplantıya Katılanlar        :  Şirket Genel Kurulu yukarıda belirtilen tarih,saat ve yerde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. 1-Şirket sermayesinin …………………….TL.’sından ………………………TL.’sına yükseltilmesine ve şirket esas sözleşmesinin …….. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil ... Devamını Oku »

Sermaye artırımı ile yeni ortak girişi

Sermaye artırımı ile yeni ortak girişinde istenecek belgeler Sermaye artırımı ile yeni ortak girişini kanunda engelleyici bir düzenleme olmadığına göre sermaye artırımı ile yeni ortak girişi mümkündür.Sermaye artırımı ile yeni ortak girişinde yeni giren ortak adına olası bazı sahtecilikleri önlemek adına yeni giren ortaktan bazı belgeler istenmelidir.İstenecek belgeler arasında şirket ünvanı altında imza beyannamesi ve yeni ortağın sermaye artırımı ile ... Devamını Oku »

Şirkete ortak mısınız ?

Şirkete ortak mısınız ? Bu soru da nereden çıktı diyenler olabilir.Bu soru çok mühim bir soru aslında. Kanunlarımız, yönetmeliklerimiz, tebliğlerimiz, genelgelerimiz kısacası mevzuatımız sürekli değişiyor ama dünya ve insanlar da durmuyor.Bilineceği üzere sermaye artışı ile şirkete yeni ortak girişi mümkün.Peki hiç düşündünüz mü ;kimlik bilgileriniz bir arkadaşınızda varsa ya da kimliğinizi kaybetti iseniz ya da olası başka bir sebepler, bir ... Devamını Oku »

Sermaye artırımında yeni ortak girişi

Sermaye artırımında yeni ortak girişi Türk Ticaret Kanununa göre şirket kuruluşlarında yeni ortak girişi kanunda belirtilen devir ve miras yolu ile intikalin dışında bir yöntemle, kuruluş ile gerçekleşmektedir.Kuruluş yolu ile ortakların girişi ticaret siciline tescil ile hüküm ifade eder.Kanunda ve yönetmelikte hissenin kuruluş,devir ve miras yolu ile intikali dışında başka bir yol sayılmamıştır.Ancak eski Türk Ticaret Kanununda sermaye artırımına ilişkin ... Devamını Oku »

Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır

Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır Şarta bağlı sermaye artırımına dayanak olan şirket sözleşmesi değişikliğine ilişkin tescil başvurusunda Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: a)Şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği. b)Şarta bağlı sermaye artırımına imkân sağlayan şirket sözleşmesi değişiklik metni. Şirket sözleşmesi değişiklik metninde aşağıda belirtilen hususların yer alması gerekmektedir: a)Şarta bağlı sermaye ... Devamını Oku »

Sermayenin iç kaynaklardan artırılması

Sermayenin iç kaynaklardan artırılması Türk Ticaret Kanununa göre Anonim şirketlerde sermayenin; iç kaynaklardan ve eş zamanlı olarak sermaye taahhüdü ile birlikte artırılması durumunda,bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonlarla birlikte bu fonların toplam tutarın kadar sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılması;limited şirketlerde ise,fon tutarından daha fazla miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin arttırılması mümkün bulunmaktadır. Artırımın tescil edilebilmesi için,şirketin öz varlığı da ... Devamını Oku »

Nakit sermaye artırımı

Nakit sermaye artırımı Türk Ticaret Kanununa göre Anonim şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla artırılabilmesi için,bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunmaması gerekmekte olup;limited şirketlerde ise,bu zorunluluk bulunmamaktadır. Anonim ve limited şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla artırılmasında,şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu şirketin öz varlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda ... Devamını Oku »