Etiket Arşivi: sgk

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların tüzel ... Devamını Oku »

Ödeme planlarının ilgililere tebliği

SGK genelgesinde yersiz ödeme yapılandırmasında ödeme planlarının ilgililere tebliği Geçici 47 inci madde kapsamına giren borç süreleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; – (a) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimlerince, – (b) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borç dosyasının bulunduğu birimce ... Devamını Oku »

Gül SGK kanununa onayı verdi

Gül SGK kanununa onayı verdi Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı.İşte göze çarpan değişiklikler; 27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSS P3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan ... Devamını Oku »