Burdasınız: Ticaret Sicili | Ticaret Kanunu – Sosyal Güvenlik Hukuk ve Danışmanlık » Etiket ‘Taahhütname örneği

Taahhütname örneği

Taahhütname nedir, taahhütname örneği, taahhütname nasıl düzenlenir, taahhütname örnekleri. TAAHHÜTNAME İŞLETMENİN ÜNVANI  SERMAYESİ  MERKEZİ  İŞLETMENİN AÇILIŞ TARİHİ   İŞLETMENİN AÇILIŞ TARİHİNDEKİ GERÇEK FAALİYETİNİN KONUSU   NACE KODU  Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan kişi ya da kişiler olarak tarafım/ıza ait olduğunu beyan,kabul ve taahhüt ederim. Not:Taahhütnamede yer alan bilgiler başvuru […]

Taahhütname nedir ?

Taahhütname nedir, taahhütname örneği, taahhütname ne için kullanılır, taahhütname düzenlemek, taahhütname almak. Herhangi bir işletmenin veya unvanın tescilini isteyen gerçek kişi veya ticaret şirketleri dahil olmak üzere tüzel kişiler ile bunların yetkili kıldığı diğer kişilerden müdürlükçe tescil dilekçesi ve imzalara ait belgelerden ayrı olarak taahhütname istenir. Taahhütnamede; işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi, işletmenin açılış tarihi ve […]