Etiket Arşivi: TFRS

Sigorta Sözleşmeleri Standardı

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 4 te geçen bu standarda göre sigorta sözleşmesi düzenleyen herhangi bir işletmenin, sigorta sözleşmelerine ilişkin finansal raporlamasını belirlemek amaçlanmıştır. Şu hususları gerekli kılmaktadır: Sigorta sözleşmeleri muhasebesine ilişkin sigortacıların yapması gereken sınırlı sayıdaki iyileştirmeler. Sigortacının finansal tablolarındaki sigorta sözleşmelerinden kaynaklanmış olan tutarları belirleyen sigorta sözleşmesinden doğan gelecekteki nakit akımlarının tutarını ve zamanlamasını bu raporları kullananların ... Devamını Oku »

Türkiye muhasebe standardında değişiklik

Türkiye muhasebe standardında değişiklik Finansal araçlar: sunuma ilişkin türkiye muhasebe standardı (tms 32) hakkında tebliğ (sıra no: 40)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no: 8) 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No:40)’in ekinde yer alan “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardının 43 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ... Devamını Oku »

“TFRS” de beklenmeyen değişiklik

“TFRS” de beklenmeyen değişiklik Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi hükmü değişti Kapsam (13A paragrafı) B40 13B–13E paragrafları uyarınca yapılan açıklamalar, TMS 32’nin 42 nci paragrafına göre netleştirilerek finansal tablolara yansıtılmış tüm finansal araçlar için zorunludur. Ayrıca, TMS 32’nin 42 nci paragrafına göre netleştirilip netleştirilmediğine bakılmaksızın, benzer finansal araçlar ve işlemler içeren karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren yasal olarak uygulanabilir nitelikteki bir anlaşmaya ya da ... Devamını Oku »

“TFRS” de değişiklik

“TFRS” de değişiklik Tfrs 7 finansal araçlar: açıklamalara ilişkin türkiye finansal raporlama standardı (tfrs 7) hakkında tebliğ (sıra no: 42)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no: 7) resmi gazetede yayımlanmıştır. 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’in Ek-1’inde yer alan “TFRS 7 Finansal ... Devamını Oku »