Etiket Arşivi: ticaret odası

Ticaret odası nedir?

Ticaret odası nedir? Bakanlık kararı ile kurulan,üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı görev ve hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip ... Devamını Oku »

Faaliyet Belgesi Nereden Alınır

Faaliyet Belgesi Nereden Alınır Hemen hemen işletmeden her kurumca istenen işletmenin faaliyet belgesi nedir ve nereden alınır. Ticari işletmelere ait faaliyet belgeleri oda bünyelerindeki oda sicil biriminden alınır. Faaliyet belgesi sıklıkla ticaret sicili müdürlüğünden verilen belgelerle karıştırılmaktadır. Ancak faaliyet belgesi ile ticaret sicili müdürlüklerinden verilen belgeler tamamen birbirlerinden farklıdırlar. Faaliyet belgesi ticaret veya sanayi odalarının kendi bünyelerinde bulunan oda sicillerinden ... Devamını Oku »

Ticaret Sicili Nedir ?

Ticaret Sicili nedir ? Ticaret sicili, ticari işletmelerin,tacirlerin,şirketlerin,ferdi işletmelerin, koopertiflerin, kollektif ve komandit şirketlerin,iktisadi işletmelerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği tarafından zorunlu kılınan tescil,değişiklik kayıtlarının tutulduğu sicile verilen addır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı ... Devamını Oku »

Ticaret Odasına kayıt olamayacak işletmeler

Ticaret Odasına kayıt olamayacak işletmeler Hangi firmalar Ticaret Odasına kayıt olamayacak? Bilanço usulüne göre birinci sınıf defter tutan veya 213 Sayılı Vergi Usül Kanununun 177 inci maddesinin 1. fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı limitin tamamını aşan işletmeler, ticaret odalarına kayıt olmak durumundadır.Sanayi odalarına kayıt olmak durumunda kalan işletmeler hem ticaret ... Devamını Oku »