Etiket Arşivi: ticaret sicili

Ticaret Siciline Tescil Yargıtay Kararı

Ticaret Siciline Tescil Yargıtay Kararı   T.C. YARGITAY 11. Hukuk DairesiESAS NO : 2013/13968 KARAR NO : 2014/3469   Taraflar arasında görülen davada …….. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ………… tarih ve ….-…….. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ………tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine ... Devamını Oku »

TRADE DANIŞMANLIK ve ŞİRKET YÖNETİMİ

TRADE DANIŞMANLIK ve ŞİRKET YÖNETİMİ Firmamız dahilinde Ticari işletmelerin,Şirketlerin ve Kooperatiflerin; Kuruluş, Şube Açılışı (İl içi -İl dışı) Hisse Devri, Temsil İlzam, Adres Değişikliği, Sermaye Arttırımı, Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul, Birleşme, Bölünme, Nev’i Değişikliği, Tasfiye ve Kapanış işlemlerinin evrak hazırlanması, ticaret sicili tescili, sicil gazetesi ve banka harç yatırma işlemleri işlemleri tarafımızca yapılmaktadır. Uzman ekibimizle sorunlarınızı çözüyor ve takip ... Devamını Oku »

Ticaret Sicilinde Hangi İşlemler Harçtan Muaftır?

Ticaret Sicilinde Hangi İşlemler Harçtan Muaftır? Türk Ticaret Kanununa Göre Harçtan Muafiyet Hangi işlemlerin kuruluş hangilerinin kuruluş sayılmayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Bilindiği üzere, 02/01/2004 tarih ve 25334 sayılı Resmi gazete’de yayımlanmış bulunan 5053 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin son fıkrasının değiştirilerek, anonim, eshamlı komandit limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, ... Devamını Oku »

Joint Venture’nin Ticaret Siciline Tescilinde Harç

Joint Venture’nin Ticaret Siciline Tescilinde Harç Konsorsiyumun Ticaret Siciline Tescili Adi Ortaklığın Ticaret Siciline Tescilinde Harç Adi ortaklık, joint venture, iş ortaklığı, konsorsiyum gibi birçok ad altında faaliyet gösteren hukuki ilişkiler ticari hayatta büyük bir gereklilik. Özellikle iş bitirimlerini tek başına yapamayacak firmalar,  bu işi bir ortaklık şekline dönüştürerek yaparlar. Bu ilişkiye de Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Konsorsiyum ve iş ... Devamını Oku »

Ticaret Siciline Başvuru

Ticaret Siciline Başvuru Ticaret Siciline Başvuru dilekçesi Ticaret sicili müdürlüklerine başvuru verilecek bir dilekçe ile gerçekleşir. Ticaret Sicili Yönetmeliğinde yazılı olan belge ve evraklar verilecek bu dilekçeye eklenir. Dilekçe ticaret sicili müdürlüğüne verilirken ekindeki evrakların tam olup olmadığı incelenmelidir. Ayrıca noterden yapılan suretler üzerinde oynama yapılmamalı, dilekçeyi şirketin müdürü imzalamalıdır. Özellikle ferdi işletmelerde gerçek kişinin kendisinin bizzat ya da özel ... Devamını Oku »

SSK ve Ticaret Sicili

SSK ve Ticaret Sicili SSK gibi ticaret sicili müdürlüğü de resmi bir kurumdur. Ticaret sicili müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın oluru ile çalışan personelleri bünyesinde bulunduran, iş ve işlemleri Bakanlık denetimine tabi olan bir birimdir. SSK ise tamamen devlet kurumudur. Her resmi kurum gibi SSK (SGK) ve ticaret sicili müdürlüğü arasında resmi yazışmalar yapılmakta, sigortalıların bildirimleri konusunda ortaklaşa iş yapılmaktadır. ... Devamını Oku »

Ticaret Sicili Gazete Sorgulama Sayfası

Ticaret Sicili Gazete Sorgulama Sayfası (Yeni) 2015 Ticaret Sicili Gazete Sorgulama Güncel Ticaret Sicili Gazete Sorgulama Ticaret Sicili Gazetesi sorgulamak için aşağıdaki linki tıklayarak önce kullanıcı epostanızı girip şifrenizi de girdikten sonra giriş düğmesine basınız. Eğer sisteme kayıtlı değilseniz hemen ücretsiz yeni üye kayıt butonuna tıklayarak e-postanızı ve şifrenizi giriniz. Ticaret Sicili Gazete Sorgusu için tıklayın Devamını Oku »

İrlanda Ticaret Sicili

İrlanda Ticaret Sicili İrlanda Şirketler Kayıt Ofisi olarak adlandırılan ve teknik ve hukuki anlamda ticaret sicili müdürlükleriyle eşdeğer iş yapan İrlanda Şirketler Kayıt Ofisi yani diğer adı ile İrlanda’da ticaret sicili müdürlüğü İrlanda Cumhuriyeti’ne bağlı resmi bir kurum olarak aşağıdaki işlemleri yapar; İrlanda Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün Görevleri; Şirket Birleşmeleri Birleşme dokümanların kayıtlarını yapmak Şirket sözleşmesi kayıtlarını tutar ve dosyalar Şirketlerin ... Devamını Oku »

Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümleri

Ticaret Sicili Uygulamaları ve Pratik Çözümleri adlı eser tüm kitapçılarda.Hukukçu ve ticaret sicili müdür yardımcısı olan Av.Fahri Özsungur bu kitap ile bilimsel çalışmalarına yeni bir boyut daha kazandırmıştır. Kitap Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görüşleri ile zenginleştirilmiş ve aşağıdaki konularda okurlarına yol göstermiştir; *Resimlerle Unvan Arama *“Mersis” Resimli Anlatımı *Resimlerle Gazete Sorgusu *Şirketlerin Tescil Sorunlarına Pratik Çözümler ... Devamını Oku »

Ticaret Sicili Yönetmeliği 2014

Ticaret Sicili Yönetmeliği Ticaret Sicili Yönetmeliği 2014 Bu yönetmelik tüm ticaret odalarını ve ticaret sicili müdürlüklerini ilgilendirmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı en son halidir.  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093  Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : ... Devamını Oku »