Etiket Arşivi: ticari işletme

Mersis opsiyonu bitiriyor mu

Mersis opsiyonu bitiriyor mu Özellikle ünvan bulma konusunda ticari işletme sahipleri büyük sorun yaşamaktadırlar.Ticari işletme sahipleri Unvan ararken ilgili ticaret sicili müdürlüğüne de müracaat edebiliyor ve neticede bir ünvanda karar kılınabiliyor.Arama kriterlerinde ticaret sicili müdürünün açık noktalarda yorum yolu ile hareket edebilmesine MERSİS engel olacak mıdır ? Bu soruya bir çok tescil işlemi için evet demek zorundayız.Özellikle Unvan konusunda MERSİS ... Devamını Oku »

Adi ortaklığın tescili

Adi ortaklığın tescili İki veya daha fazla hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin belirli bir amacı gerçekleştirmek ve kar elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin ticaret siciline tescil edilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret sicillerine ... Devamını Oku »

Ticari işletme nedir ?

Ticari işletme nedir ? Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Esnaf işletmelerinden bu yönüyle ayrılır. Ticari işletmeleri işletenler tacirdir ve tacirde bulunması gerekli vasıfları taşımalıdır. Basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğü ticari işletmeler ve bunların yetkilileri için de geçerlidir. Ticari işletme Türk Ticaret Kanununda açıkça ... Devamını Oku »

Ticari işletme tür değişikliği tescili

Ticari işletme tür değişikliği tescili Ticari işletmelerle ilgili birleşme işlemlerinin tescilinde ticaret sicili yönetmeliğinin 127 nci madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi,nevi değiştirmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır. Bir ticaret ... Devamını Oku »

Ticari İşletme birleşmesi

Ticari İşletme birleşmesi Birleşme sözleşmesiyle ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş malvarlığından birleşme dışı bırakılan unsur veya unsurlar nedeniyle işletmenin bütünlüğü ve devamlılığının zedelenmesi halinde birleşme tescil edilemez Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketi tarafından devir alınmak suretiyle yapılacak birleşmelerde devralan ticaret şirketinin türüne göre Türk Ticaret Kanununun 138 ile 140 ıncı 142 ile 158 inci 191 ile 192 üncü madde ... Devamını Oku »