Etiket Arşivi: tür değişikliği

Tür değişikliğinde malvarlığı listesine dikkat

Tür değişikliğinde malvarlığı listesine dikkat Tür değişikliği tescili öncesinde serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanacak ticari işletmenin öz varlık tespiti raporunda tür değiştiren ticari işletmenin öz varlığını oluşturan mal varlıklarının listesinin de ilgili ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.Tür değişikliği tescili yapılırken eş zamanlı olarak tür değiştirilen şirkete devredilen mal varlıklarının kayıtlı oldukları sicillere,sicillerle işbirliği gereği ticaret sicili müdürlüğünce bildirim ... Devamını Oku »

Ticari işletme tür değişikliği tescili

Ticari işletme tür değişikliği tescili Ticari işletmelerle ilgili birleşme işlemlerinin tescilinde ticaret sicili yönetmeliğinin 127 nci madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi,nevi değiştirmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır. Bir ticaret ... Devamını Oku »

Tür değişikliğinde tescil

Tür değişikliğinde tescil Türk Ticaret Kanununa göre Tür değiştirmeye ilişkin olarak aşağıdaki olgular tescil edilir: Türü değiştirilen şirketlerin, tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanları, varsa işletme adları. Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararı ve tarihi Tür değiştirmeden sonraki yeni şirket sözleşmesi ve tarihi Yeni türe ilişkin tescil edilmesi gereken olgular Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır Tür değiştirmede, ... Devamını Oku »

Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tür Değiştirmesi

Kollektif ve Komandit Şirketlerin tür değiştirmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yasanın 182.maddesi gereği,bir kollektif şirket bir komandit şirkete dönüşürken; Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi veya bir ortağın komanditer olması gerekmektedir.Bu özel hüküm karşısında şirkete koyduğu sermaye ile sınırlı sorumlu olan komanditer ortakların türk değişikliğinde özel bir durum teşkil ettiğini söylemek mümkündür.Yine bir komandit şirket kollektif şirkete dönüşürken,tüm komanditerlerin şirketten ... Devamını Oku »