Etiket Arşivi: yapılandırma

SGK Aylık kesintilerinde dikkat edilecekler

SGK Aylık kesintilerinde dikkat edilecekler 5335 sayılı kanuna göre aylıkları kesilmesi gerekenlere yersiz ödenen aylıkların 6385 sayılı kanuna göre yapılandırılmasına ilişkin uyarılar 1- Başvuru formu, en geç 31/05/2013 tarihine kadar 4/1(a) kapsamındaki emekli veya hak sahiplerince ikametgahının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 4/1(b) kapsamındaki emekli veya hak sahiplerince tahsis dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ve ... Devamını Oku »

SGK Yapılandırma form örneği

SGK Yapılandırma form örneği 4-1(c) KAPSAMINDA AYLIK ALANLARIN 01/10/2008 TARİHİ SONRASI SGDP BORÇLARININ 6385 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINA 1- Sigortalı Bilgileri Adı Soyadı TC Kimlik Numarası Emekli Sicil Numarası Adres İlçe…….. İl…….. Telefon No Cep Telefonu No Faks No E-posta Adresi 2- Borcun Ödenme ... Devamını Oku »

Sosyal güvenlik destek prim yapılandırmasında 2013/8 sayılı genelgede yer almayanlar

Sosyal güvenlik destek prim yapılandırmasında 2013/8 sayılı genelgede yer almayanlar Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi,yapılandırma hakkının kaybedilmesi, taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 5 liraya kadar eksik ödenmesi, yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde bakiye alacakların tahsili, kapsama giren alacaklardan dolayı yapılan itiraz ve açılan davalardan feragat edilmesi ve bu Genelge’de yer almayan hususlarla ilgili olarak 2011/29 sayılı Sosyal güvenlik ... Devamını Oku »

Ödeme planlarının ilgililere tebliği

SGK genelgesinde yersiz ödeme yapılandırmasında ödeme planlarının ilgililere tebliği Geçici 47 inci madde kapsamına giren borç süreleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; – (a) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimlerince, – (b) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borç dosyasının bulunduğu birimce ... Devamını Oku »

SGK yersiz ödemelerde borcunun taksitle ödenmesi

SGK genelgesinde yersiz ödemelerde yapılandırma borcunun taksitle ödenmesi Geçici 47 inci madde kapsamına giren borçluların 2013/Şubat ödeme dönemine kadar yersiz ödenen aylıklara ilişkin alacakların yapılandırılması amacıyla, 31/05/2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde söz konusu alacaklar, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme durumunda ödeme şekil ve süresi ; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren ... Devamını Oku »

Sosyal Güvenlik Destek Prim borçları yapılandırılıyor…

Sosyal Güvenlik Destek Prim borçları yapılandırılıyor… Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı sigorta primleri genel müdürlüğü 2013/8 nolu genelge ile sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması müjdesini vermiştir. Yapılandırma Kapsamına hangi Kurum Alacakları ve Dönemler girmektedir ? 5510 sayılı SGK Kanunun Geçici 46 ncı maddesine göre “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ... Devamını Oku »