Tarım Satış Kooperatifleri Ana Sözleşmeleri İntibak Edilecek

ticaret_sicil_gazetesi

Tarım Satış Kooperatifleri Ana Sözleşmeleri İntibak Edilecek

08.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Tarım Satış Kooperatifi Ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ gereğince tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri birliği anasözleşmeleri intibak edilecektir. Tebliğ, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 7 nci maddesi ve geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kooperatif ve birlikler, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, anasözleşmelerini, 08.04.2014 tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde örnek anasözleşmelere intibak ettirmeyen kooperatif ve birlikler dağılmış sayılacaktır.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas