Teminat Senedi Sözleşmesi Örneği

sirket rehberi

Teminat Senedi Sözleşmesi Örneği

İşçiye imzalatılacak teminat senedi protokol örneği

 

PROTOKOL

Satış sorumlusu olarak ( Mağaza Yetkilisi ) çalışmakta olduğum ……………LTD.ŞTİ.’ne ait Satış Mağazalarında, satış emtiası olarak sorumluluğum altında bulunan mallarda,para,emtia,stok,işverenden alınmış olan avanslar ve başkaca işyeri ve işveren açısından maddi veya manevi meydana gelecek zarar-ziyan ve eksilmeden dolayı sorumluluğumu gerektirecek zararları karşılamak üzere işverene verilmiş olan ………. TL. ( ……… Türk Lirası ) değerindeki ……… no’lu senet teminat olarak verilmiştir. İş akdinin herhangi bir şekilde sona ermesi sırasında sorumluluğu gerektirecek bir zararın olmaması durumunda senet aynen geri iade edilecektir.İşbu teminat senedi işçi ya da yönetici tarafından işverene ait mal,para veya başkaca her türlü zarara sebebiyet vermesi durumunda yetkili İcra Dairelerinde işleme konu edilebilecektir.

İş akdinin sona ermesinde gerekli mutabakatın gecikmeksizin sağlanması için işçi ve işveren gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

Meydana gelmiş zararın senet mukabilinde telafisi halinde gerekli tahsilat yapılacak, fazlaya ait zararın var olması durumunda genel hukuk hükümlerine göre işverenin talep ve tahsil hakkı mahfuz kalmak üzere iş bu protokol düzenlenmiştir.

                        ……………                             MAĞAZA               İŞÇİ

      ……..SAN VE          ŞUBE          AD-SOYAD

TİC.LTD.ŞTİ.          

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas