Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

temyizdenferagat

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği
Tüketici Dilekçe Örneği
Tüketici Dilekçesi 2014

SEYHAN KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN :……..
TC. VATANDAŞLIK NO : (TC…..)
ADRESİ VE TELEFON : …….
Cep :…….
TÜKETİCİNİN
BULUNDUĞU İLÇE :Seyhan
ŞİKAYET EDİLEN :……… T. A.Ş. ……… Şubesi
………../ Adana
KONU : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre dilekçe ekinde çekilmiş krediye istinaden tarafımdan alınmış olan komisyon, masraf, istihbarat ücreti, ekspertiz, ipotek, dosya, avukat, bsmv, hesap işletim, işlem masrafı ve sair tüm masrafların iadesi talebidir
ALINAN BEDEL TL :…. TL
DELİLLER :Banka ekstre,dekont ve banka kayıtları
HESAP ÖZETİNİN
GELDİĞİ TARİH :……..
AÇIKLAMALAR :
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 31 ve ilgili diğer maddeleri gereğince; şikayet edilen banka tarafından benden kesmiş olduğu her ne ad altında olursun dilekçem ekinde sunmuş olduğum dekontlarda yazılı olan ücretlerin,işlem masrafı,ekspertiz masraflarının tarafıma iadesini talep ediyorum.Ayrıca makbuzda yazmasa bile dilekçe ekinde çekilmiş krediye istinaden tarafımdan alınmış olan, bankadan ekstrelerin istenerek varsa başkaca kesilmiş ücretlerin de tarafıma iadesini, fazlaya ilişkin haklarımın da hüküm altına alınmasını ve tarafıma iade edilmesini, aynı zamanda bu ücretlerin reeskont faizleri ile birlikte iadesini arz ve talep ederim.
NETİCE VE TALEP: Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle alınan bedelin tarafıma iade edilmesini arz ve talep ederim.
ŞİKAYET KANALI: Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti
Eki :Banka ekstre ve dekontları
……..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas