Vergi Tahakkuku Kararının Temyizi

temyizdenferagat

Vergi Tahakkuku Kararının Temyizi

Vergi Dairesi Davası Karar Düzeltme

Tashihi Karar Dilekçe Örneği

 

DANIŞTAY ……DAİRE BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

………. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Dosya No……………..: ……..E. ……….. K.

 

Tashihi Karar Eden/

Davacı……………………: ……………..

 

Vekili…………………….: Av. ………….

Davalı……………………: …………. Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

Konu……………………..: …….. Vergi Mahkemesinin ……… tarih, …….. E., ………… K. Sayılı kararını onayan Danıştay ……. Daire ………. tarih, …….. E. …… K. Sayılı kararının tashihi karar yolu ile incelenerek BOZULMASI dileğidir.

 

Tebliğ Tarihi………….:…………..

 

TASHİHİ KARAR NEDENLERİ

                                  

Müvekkil kurumda çalıştırılan öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatlarına ilişkin düzenlenen beyanname üzerinden yapılan tahakkuka karşı açtığımız dava reddedilmiş, yaptığımız temyiz itirazlarımız Danıştay …….. Dairesi tarafından reddedilerek karar onanmıştır. Onama kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan aşağıdaki nedenlerle tashihi karar ederek kararın düzeltilmesini dilemekteyiz.

 

Mahkemece, Vergi Usul Kanununun 377. maddesine göre dava açma yetkisinin mükellefler ve kendilerine ceza kesilenlere tanındığı, vergi sorumlusunun dava açma  yetkisinin bulunmadığı, müvekkil şirketin de vergi sorumlusu olduğu gerekçesi ile dava, dava ehliyetinin bulunmayışı gerekçesi ile reddedilmiştir. Her ne kadar Vergi Usul kanununun 377. maddesinde dava açma hakkı olanlar arasında vergi sorumlusu sayılmamış ise de, kanunun 8/son maddesinde  “Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen ‘mükellef’ tabiri vergi sorumlularına da şamildir.” Hükmü yer almaktadır. Bu bakımdan vergi sorumlularının kanunun 377. maddesi kapsamında sayılması gerekir. Kaldı ki yapılan vergilendirme işleminde müvekkil kurumun menfaatinin ihlal edildiği şüphesizdir. Müvekkil kurumun usulsüz yapılan tahakkuktan zarar görmüş olması nedeni ile dava açma ehliyetinin varlığı kabul edilmelidir.

 

Sonuç………….:Belirtilen nedenlerle, ve resen gözetilecek hususlar dikkate alınarak ……… Vergi Mahkemesinin ret kararını onayan Danıştay …… Daire kararının yeniden gözden geçilerek BOZULMASINA karar verilmesini saygıyla dilerim………..

 

                                                           Karar Düzeltme İsteyen Vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas