Vergisel açıdan Şirket Ortaklarının Sorumluluğu

temyizdenferagat

Vergisel açıdan Şirket Ortaklarının Sorumluluğu

Vergi Sorumluluğu

Vergisel anlamda şirket müdürünün malvarlığı ile sınırsız sorumluluğu vardır. Şirket ortaklarının sorumluluğu ise sermaye olarak şirkete koydukları sermaye ile sınırlıdır. Şirket müdürünün sınırsız sorumluluğu vergisel anlamda bir çok mağduriyete de neden olabilmektedir. Limited şirketlerde şirket müdürleri sınırsız sorumlu olurken, anonim şirketlerde yönetim kurulu ve yönetim devri yapılan şirket müdürleri sınırsız sorumludur. Vergi Usul Kanunu sekizinci maddeye göre tarafların aralarında yaptıkları protokoller vergisel yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı gibi değiştirmez. Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin Kanuni temsilcilerin ödevi başlığı altında düzenlenmiş hükmüne göre tüzel kişi ya da gerçek kişilerdeki vergisel yükümlülük bunların temsilcilerine aittir. Vergisel yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklı borçlar ve ferileri temsilcilerden tahsil edilir. Temsilcilerin aynı kanun maddesine göre asıl mükellefe rücu etme hakkı vardır. Temsilcilerin sorumluluğu tüm malvarlığı iledir. Tüzel kişiliğin tasfiye halinde olması ya da kanunen tasfiye haline girmesi temsilcinin, müdürün bu sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır

Miras Halinde Vergisel Sorumluluk

Miras bırakanın vergisel ödevi ve yükümlülüğü ölümü halinde mirası reddetmemiş mansup mirasçılara geçer. Mirasbırakanın vergi borcu mirasçıların payları nispetinde dağıtılır ve bu şekilde mirasçılardan tahsil edilir. aynı şekilde şirketteki ortaklığından dolayı ölen bir vergi mükellefinin şirketteki hissesi kanuni mirasçılara pay edildikten sonra temsilci ise vergi borcunun tamamından değilse sadece ortak ise payı nispetinde sorumlu olacağından mirasçılar da o sermaye payı nispetindeki sorumluluğu miras payları oranınca paylaşmış olurlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas