Yambis Numarası Nedir?

 

Yambis Numarası Nedir?

Yapı müteahhitliği alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla “İmar Kanunu ile mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 5940 sayılı Kanun” ile bu hususa ilişkin düzenlemeler için önemli bir adım atılmıştır. Bu kanuna dayanılarak hazırlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazetenin 16/12/2010 tarih ve 27787 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik kapsamında oluşturulan Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi yani kısaca YAMBİS ile yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitlerinin kayıt altına alınacağı ve imar Kanunu kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği Müteahhitlik Bilgi Sistemi devreye alınmıştır.

sirket

Bu düzenlemeler ile yapı ruhsatına tâbi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin kayıtları tutularak denetlenmesi amaçlanmakta; yapı müteahhitliğinin, yeterliliği hâiz olanların yapabileceği bir sektör hâline getirilmesi hedeflenmektedir.

Yambis Numarası Nasıl Alınır?

3194 sayılı İmar Kanununun 28, 42 ve 44 üncü maddelerini değiştiren 5940 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan, 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu getirilmiştir.   Yapı müteahhidinin ilgili İdarece 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası Kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecektir. Yine 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı yetki belgesi numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir.

Yetki belgesi numarasının, ilgili İdarelerce düzenlenen yapı ruhsatı standart formunun 40 ıncı bölümü ile yapı kullanma izin belgesi standart formunun 44 üncü bölümünde yer alan “yapı müteahhidi yetki belge numarası” hanesine kaydedilmesi zorunudur.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas