Yazı İşleri Müdürünün Görev ve Yetkileri

temyizdenferagat

Yazı İşleri Müdürünün Görev ve Yetkileri

Yazı İşleri Müdürü Nasıl Olunur?

Adliyede Hiyerarşi

Yazı işleri müdürü her resmi kurumda mevcuttur. Yazı işleri müdürü müdürlüğü sınırları içindeki tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bünyesinde bulunduğu resmi kurumun yazışmalarının koordinasyonunu yazı işleri müdür sağlar. Yazı işleri müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin amiridir. Yazı işleri müdürlüğü bünyesinde kurumun yazışma klasörleri, dosyaları ve izleri tutulur. Müdürlük görevde yükselme ile mümkündür. Resmi kurumlar kendi bünyelerinde çalıştırdıkları personellerin müdür ve müdür yardımcısı olabilmeleri için zaman zaman görevde yükselme sınavı ve eğitimi açmaktadır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar ve sınavda başarılı olanlar arasından seçim yapılarak müdür ve müdür yardımcısı olunabilmektedir. Bu şartlardan bazıları son iki yıl içinde aynı resmi kurumda çalışmış olmak, son üç yıl içinde amirlerinden olumsuz sicil raporu almamış olmak gibi sayılabilir. Ancak az önce de dediğimiz gibi her resmi kurumun göreve atama şartları farklılık arz edebilir.

Yazı işleri müdürü personelleri arasında koordinasyonu sağlamak, kendisine verilen görevleri layıkıyla yapmak, üstlerine bilgi vermek, müdürlüğün disiplinini sağlamakla yükümlüdür. Adliyede ise yazı işleri müdürünün diğer yazı işleri müdürlerinden bazı farklı yetkileri vardır. Adliye yazı işleri müdürü kendisine gelen dilekçeyi normalde hakimin havale edebileceği bir dilekçeyi kendisi havale edebilmektedir. Elbette diğer resmi kurumlardaki yazı işleri müdürünün de havale yetkisi vardır ancak buradaki en önemli fark kanunla bir hakime verilmiş havale yetkisinin yazı işleri müdüründe de bulunmasıdır. Zira bu yetki kişilerin haklarını ve yükümlülüklerini doğrudan etkilemektedir. Yazı işleri müdürünün personellerine olumlu ya da olumsuz sicil notu verme yetkisi vardır.

Her resmi kurumda yazı işleri müdürünün üstü yani amiri farklıdır. Örneğin adliyedeki yazı işleri müdürünün üstü bağlı bulunduğu mahkemenin başkanıdır. Onun da üstü Adalet Komisyonu Başkanı ve onun da üstü adliyenin cumhuriyet başsavcısıdır. Görüleceği üzere yetki hiyerarşisi ağırlıklı olarak kişilerde toplanmıştır. Elbette mahkeme müdürlüğü/mahkeme başkanı/adalet komisyonu başkanı/cumhuriyet başsavcılığı şeklinde giden bir hiyerarşide kurumsal yapı açıkça görünmektedir.

Hiyerarşiyi şu şekilde izah etmek mümkündür

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim, yazı işleri müdürü.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas