Yönetim Kuruluna verilen İzinler Tescile Tabi mi?

sskveticaretsicili

Yönetim Kuruluna verilen İzinler Tescile Tabi mi?

Yönetim Kuruluna Verilen Yetkilerin Tescili

Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerine göre anonim şirket genel kurullarında yönetim kuruluna verilen izin ve yetkilerin ticaret sicili müdürlüklerine tescil zorunluluğu olup olmadığı konusunda tereddütler yer almaktadır. TTK’da anonim şirketlerin genel kurullarında alınan hangi kararların tescil edileceği tahdidi yani sınırlayıcı olarak sayılmıştır. Kanunun koyucunun tadadi yani örnekleyici olarak saymadığı durumlarda yorum yolu ile konuyu genişletmek mümkün değildir. Bu nedenle anonim şirket genel kurullarında alınan yönetim kurullarına verilen izin ve yetkilerin kanunda yazılı olan tescili zorunlu hususları içermemesi durumunda tescil edilmemesi gerekmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas